Μαύρο Σύρμα

Διάμετρος Δύναμη Εφελκυσμού
(hard) N/mm2
1.20 ≤ d ≤ 1.40 680 - 1370
1.40 ≤ d ≤ 1.65 680 - 1370
1.65 ≤ d ≤ 1.85 680 - 1370
1.85 ≤ d ≤ 2.15 680 - 1370
2.15 ≤ d ≤ 2.50 680 - 1370
2.50 ≤ d ≤ 2.80 580 - 1070
2.80 ≤ d ≤ 3.20 580 - 1070
3.20 ≤ d ≤ 3.60 580 - 1070
3.60 ≤ d ≤ 4.40 500 - 920
4.40 ≤ d ≤ 5.00 500 - 920
5.00 ≤ d ≤ 8.00 500 - 800

 Ποιότητα βάση προτύπου EN 110218-2.

  Εσωτερική Διάμετρος (mm)
Εξωτερική Διάμετρος (mm) Βάρος ρολλού (kg)
Μαύρο σύρμα 450 900 1000

Εκτύπωση