Στραντζαριστά

Στραντζαριστά στρόγγυλα

 Στραντζαριστά στρόγγυλα

Διατομή mm Πάχος (s) / mm
Βάρος Kg/m
0,90 1,20 1,35
Φ16 0,360 0,480
Φ21 0,468 0,614 0,680
Φ25 0,561 0,739 0,831
Φ28 0,619 0,825 0,918
Φ32 0,705 0,931 1,047
Φ38 0,842 1,094 1,231
Φ42 0,921 1,219 1,382
Φ45 0,993 1,315 1,479
Φ48 1,065 1,411 1,587
Φ51 1,123 1,497 1,674
Φ58 1,288 1,708 1,922
Φ60 1,332 1,766 1,987
Φ63 1,404 1,872 2,095
Φ75 - 2,284 2,570
Φ90 - - 3,045

 

Στραντζαριστά τετράγωνα

 Στραντζαριστά τετράγωνα

Πλάτος (α) mm Πάχος (s) / mm
Βάρος Kg/mm
0,90 1,20 1,35
14 0,388 0,508 -
17 0,468 0,614 0,680
20 0,561 0,732 0,831
25 0,705 0,931 1,047
30 0,842 1,104 1,242
35 0,993 1,315 1,479
38 1,065 1,411 1,587

 

Στραντζαριστά παράλληλα

 Στραντζαριστά παράλληλα

Πλάτος mm Πάχος (s) / mm
Βάρος Kg/mm
0,90 1,20 1,35
11x16 0,360 0,470 0,529
14x20 0,468 0,604 0,680
15x30 0,619 0,816 0,918
20x30 0,705 0,931 1,047
20x38 0,848 1,104 1,242
25x50 1,065 1,411 1,587
30x40 0,993 1,315 1,479
50x20 0,993 1,315 1,479
50x30 1,123 1,497 1,674
50x40 1,288 1,708 1,922
60x20 1,123 1,497 1,674
60x30 1,282 1,708 1,922
60x40 1,404 1,872 2,149
70x20 1,281 1,708 1,922
70x30 1,404 1,872 2,149
80x20 1,404 1,872 2,149
80x40 - 2,284 2,570
100x40 - - 3,045

Εκτύπωση