Χαλυβδοσωλήνες

Χαλυβδοσωλήνες

 Χαλυβδοσωλήνες Κατασκευών Άβαφοι Γενικής Χρήσης

ΕΞΩΤ. ΔΙΑΜΕΤΡ.
(d)/mm
ΠΑΧΟΣ (s)/mm
ΒΑΡΟΣ Kg/m
1,8 2,0 2,5 2,6 3,0 4,0
Φ21 0,892 0,992 - - - -
Φ25 1,065 1,184 - - - -
Φ28 1,224 1,360 - - - -
Φ32 1,382 1,536  1,92 - - -
Φ38 1,684 1,872 2,34 2,553 2,736 -
Φ42 1,814 2,016 2,50 2,822 3,024 -
Φ45 1,958 2,176 2,72 3,046 3,264 -
Φ48 2,102 2,336 2,92 3,27 3,504 -
Φ51 2,275 2,528 3,12 3,494 3,744 -
Φ58 2,52 2,80 3,50 3,92 4,200 -
Φ60 2,62 2,912 3,64 4,074 4,368 -
Φ63 2,85 3,168 3,88 4,395 4,656 6,144
Φ75 3,412 3,792 4,68 5,241 5,616 7,424
Φ90 4,032 4,48 5,56 6,227 6,672 8,832
Φ95 4,262 4,736 5,90 6,608 7,08 9,344
Φ102 4,579 5,088 6,36 7,078 7,584 10,048

 

Χαλυβδοσωλήνες

 Χαλυβδοσωλήνες Κατασκευών Άβαφοι Σκαλωσιάς

ΕΞΩΤ. ΔΙΑΜΕΤΡ. (d) ΠΑΧΟΣ (s) ΜΕΡΟΣ
ΣΚΑΛΩΣΙΑΣ
ΒΑΡΟΣ
Φ mm mm Kg/m
26 26,9 2,0 ΧΙΑΣΤΙ ΣΥΝΔΕΣΗ ΠΛΑΙΣΙΩΝ 1,23
40
40,0
3,5 ΒΙΔΑ 3,15
4,0 3,55
4,5 3,94
48
48,3
3,2 ΠΛΑΙΣΙΟ 3,56
4,0 4,37
51
51,0 3,2 3,77
4,0 4,64

Είδος: Χαλυβδοσωλήνες κατασκευών ERW. Χαλυβδοσωλήνες άβαφοι κυκλικής διατομής για βιομηχανικές, κατασκευαστικές και γενικές χρήσεις.
Ποιότητα χάλυβα: ST 37-2 κατά DIN 17100
Μήκος: Από 5 έως 7 m
Από 1,80 mm έως 4 mm

 

Εκτύπωση